นักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

18 มีนาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2566
เวลา: 10.15 - 11.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกิจ 3Q2566

รายได้จากการส่งออกต่างประเทศ
73.6%
รายได้จากการขายในประเทศ
26.4%
ธุรกิจของเรา
กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมด
6.315 MW
จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2.063 MW
ใช้กระแสไฟฟ้าในนามบริษัท
4.252 MW
ธุรกิจของเรา

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 9M2566

สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท