นักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

14 สิงหาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2567
เวลา: 09:15 - 10:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกิจไตรมาส 1 ปี 2567

รายได้จากการส่งออกต่างประเทศ
79.3%
รายได้จากการขายในประเทศ
20.7%
ธุรกิจของเรา
กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมด
6.374 MW
ธุรกิจของเรา

ข้อมูลสำคัญทางการเงินไตรมาส 1 ปี 2567

สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท