กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

14 สิงหาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2567
เวลา: 09:15 - 10:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

กิจกรรมที่ผ่านมา

20 พฤษภาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
เวลา: 09:15 - 10:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
25 เมษายน 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เวลา: 10.00 น.
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
26 มีนาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2566
เวลา: 09:15 - 10:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday